reguliere geneeskunde versus orthomoleculaire geneeskunde

Hoe werkt de reguliere geneeskunde
De reguliere geneeskunde ,die ergens eind 19e eeuw ontstond en we vandaag de dag zo kennen, maakt vaak gebruik van het zogenoemde één op één model. Er is één probleem, één oorzaak en één therapie. Deze traditionele aanpak werkt bijzonder goed voor besmettelijke ziektes en acute problemen. Maar dat houdt ook in dat er voor ieder mens dezelfde oplossing bedacht is voor een bepaald probleem, los gezien van de capaciteit van het lichaam. Ieder lichaam heeft namelijk zijn eigen mogelijkheden en wegen om homeostase te bereiken.

In de huidige tijd met andere leefomstandigheden dan 100 jaar geleden zien we steeds vaker niet besmettelijke chronische ziekten ontstaan en voor deze ziektes werkt het traditionele model vaak niet. Die vragen om een heel andere benadering. Maar een huisarts heeft ook maar 10 minuten per consult om te achterhalen waar je klachten vandaan komen. Als je goed over nadenkt dan zul je begrijpen dat dat natuurlijk onmogelijk is! De huidige gezondheidsproblemen worden voor een groot deel veroorzaakt door leefstijl en omgevingsfactoren. Daarbij is de traditionele één op één aanpak niet toereikend. We moeten daarom gebruik gaan maken van systeemdenken om homeostase te bereiken. Maar dit kost tijd en gaat dus nooit in 10 minuten lukken.

In het geval van chronische aandoeningen slaagt de reguliere geneeskunde er vaak niet in om de aandoening op te lossen en beperkt men zich tot stabilisatie van de aandoening door de inzet van medicijnen. Wanneer we stoppen met deze medicatie blijven de symptomen toch aanwezig. Denk maar aan suikerziekte of reuma. Van ‘genezing’ is hier maar weinig tot geen sprake. Om toch duurzame oplossingen te vinden voor chronische aandoeningen moeten we terug naar de basis; waarom worden we ziek, hoe kunnen we ziektes voorkomen en wat moeten we doen als aandoeningen toch uit de hand lopen? Een goede en vooral eerlijke evaluatie van onze levensstijl en onze voeding is noodzakelijk om na te gaan waar het fout loopt. Inmiddels weten we gelukkig dat een behandelwijze met voeding en voedingsstoffen een belangrijk rol speelt bij veel diverse aandoeningen en ziektebeelden zoals obesitas, hart- en vaatziekten, ouderdomskwalen, maag- en darmklachten, suikerziekten, PMS, eczeem, problemen bij afvallen en kanker.

Orthomoleculaire aanpak
Bij de orthomoleculaire geneeskunde werkt het net even wat anders. Als je een klacht hebt zoals vermoeidheid dan wordt er eerst een anamnese afgenomen om te achterhalen welke systemen er uit balans zouden kunnen zijn waardoor je hormonen uit balans zijn en we weer moeten gaan zorgen voor homeostase (hormonale balans). Het zou namelijk kunnen dat er 3 systemen uit balans zijn. Dit ‘puzzelwerk’ kun je niet in een 10 minuten consult doen zoals bij de huisarts. Daar heb je echt even de tijd voor nodig om samen er achter te komen wat de klacht achter de klacht is.

Te korten aan voedingsstoffen
De meeste voedingsstoffen kunnen niet of onvoldoende door het lichaam worden aangemaakt. Deze voedingsstoffen zijn onmisbaar voor het lichaam. Tekorten aan voedingsstoffen leiden tot het ontstaan van deficiëntieziekten. Een deficiëntieziekte of gebreksziekte is een ziekte die het gevolg is van een tekort aan een voedingsstof. De hoeveelheid die een gezond individu van een bepaalde vitamine nodig heeft voor normale stofwisselingsfuncties noemt men zijn of haar minimumbehoefte. Deze hoeveelheid is alleen niet voor iedereen gelijk. De slogan: one size fits all, gaat dus hier niet op! Mensen hebben namelijk vaak meer voedingsstoffen nodig dan de aanbevolen hoeveelheden die gebaseerd zijn op de gemiddelde persoon. Dit is afhankelijk van je levensfase en factoren zoals stress, medicijnen en tekorten.

Juiste voeding
Veel mensen kampen met een kwakkelende gezondheid, soms met één of meerdere chronische aandoeningen. Vermoeidheid, slecht slapen, stress, darmklachten en lusteloosheid komen veel voor. Dit heeft in de meeste gevallen te maken met een tekortkoming van essentiële voeding. Voor veel lichamelijk taken zijn specifieke moleculen nodig die verkregen worden uit voeding. Hiertoe behoren het goed functioneren van ons immuunsysteem, het opslaan van informatie en het verkrijgen van communicatie tussen de verschillende onderdelen van ons systeem. Het probleem is dat we ons er onvoldoende van bewust zijn in welke voedingsmiddelen de essentiële stoffen zitten. Weet jij waar ze in zitten?

We moeten daarom gebruik gaan maken van systeemdenken om homeostase te bereiken.

Voorbeelden van systemen zijn:

Stress systeem
Immuunsysteem
Energiesysteem
Voortplantingssysteem

Deze systemen in het lichaam, waar gebruik van wordt gemaakt, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nu begrijp je waarschijnlijk waarom homeostase een van de belangrijkste uitgangspunten van het systeemdenken binnen de orthomoleculaire therapie is.

Anamnese
Als je dus een klacht hebt zoals vermoeidheid dan wordt er eerst een anamnese afgenomen om te achterhalen welke systemen er uit balans zouden kunnen zijn waardoor je hormonen uit balans zijn en we weer moeten gaan zorgen voor homeostase (hormonale balans). Het zou namelijk kunnen dat er 3 systemen uit balans zijn. Zoals je nu wel zult begrijpen kan het een hele zoektocht zijn voor we weten wat de daadwerkelijke oorsprong is van het ontstaan van je klacht(en). Door als orthomoleculair therapeut goed door te vragen en de juiste vragen te stellen wordt uiteindelijk alles duidelijk en kan het behandelplan worden opgesteld.